10.3.17

Almost

Almost happy


Almost blue


...а между крайностите, полюшванията в двете диаметрални посоки лежи минорната и лепкава пяна на дните и изтичащото време...

No comments: